LO

First LO / Pierwszy LO

16:23
cards

Holy Communion / Komunia święta

17:44